Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

Politieke partijen die aan de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en in Nederland aan de verkiezing van de leden van het Europese Parlement deelnemen, mogen hun spots ook uitzenden op de BES-eilanden. Er wordt alleen verkiezingszendtijd toegewezen.

Het Commissariaat voor de Media wijst de dagen en tijdstippen aan waarop de omroepen op de BES-eilanden de zendtijd beschikbaar moeten stellen. Er wordt voor een evenwichtige en gelijkwaardige verdeling van deze zendtijd gezorgd. Hiervoor wordt een onafhankelijk notaris ingeschakeld, die de loting verricht waarmee de zendtijd wordt ingedeeld. Hiervan wordt een proces verbaal opgesteld. Het Commissariaat voor de Media heeft geen invloed op de plaatsing van de politieke partijen in het schema. De indeling ontvangen de politieke partijen van het Commissariaat voor de Media. NB: De Praktijkhandreiking Toekennen zendtijd politieke partijen is niet van toepassing op het toekennen van zendtijd voor politieke partijen op de BES-eilanden.

Zendtijd lokale politieke partijen op de BES-eilanden

Voor de verkiezing van leden van de eilandraden van Bonaire, Sint Eustatius of Saba wijst het Commissariaat voor de Media ook zendtijd toe aan lokale politieke partijen die op de eilanden aan deze verkiezing meedoen en die de naam van hun partij bij het stembureau hebben geregistreerd. Politieke partijen die met een blanco lijst aan de verkiezingen deelnemen, komen niet in aanmerking voor zendtijd. De omroepen op de BES-eilanden moeten daarvoor zendtijd beschikbaar stellen. Per eiland wordt zendtijd toegewezen.
Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.