Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

Alle publieke en commerciële media-instellingen moeten opnames van hun programma's bewaren en deze op verzoek van het Commissariaat voor de Media ter beschikking stellen.

De bewaarplicht is geregeld in artikel 7.18 Mediawet. Dit wetsartikel bepaalt dat alle publieke en commerciële media-instellingen (op aanvraag), politieke partijen en de overheid gedurende twee weken na de uitzending opnames bewaren van het door hen verzorgde programma-aanbod. Deze opnames moeten desgevraagd aan het Commissariaat ter beschikking worden gesteld.

De bewaarplicht van twee weken geldt voor het gehele programma-aanbod: radio, televisie, kabelkrant, website, app, YouTube, TikTok, et cetera. Het programma-aanbod moet over de gehele zendtijd worden vastgelegd. Ook herhalingen en een raamprogramma vallen onder de bewaarplicht.

Opnamekwaliteit

Voor het uitvoeren van controles door het Commissariaat is het van groot belang dat de opnames een goede kwaliteit hebben. De opnames moeten net zo kunnen worden bekeken en beluisterd als de uitzending zelf. Logo’s, toegevoegde teksten en ondertiteling moeten herkenbaar en leesbaar zijn. Het aantal frames per seconde moet gelijk zijn aan de oorspronkelijke uitzending en het geluid moet goed zijn qua niveau, bandbreedte, et cetera.

Uitzendinformatie

Voor het Commissariaat is niet altijd goed vast te stellen waar en wanneer een programma is uitgezonden. Dat kan door aanvullende informatie duidelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld door het in beeld mee opnemen van datum en tijd van uitzending. Ook mag de media-instelling dit via loglijsten of overzichten inzichtelijk maken. Er moet in ieder geval een duidelijke relatie liggen tussen het aangeleverde materiaal en deze overzichten. De media-instelling moet ook aangeven via welke platforms (kabel, ether, satelliet, website, app, YouTube, TikTok, et cetera) het media-aanbod is verspreid.

Digitale opnames

Door media-instellingen verstrekte opnames zijn soms van onvoldoende kwaliteit waardoor beoordeling door het Commissariaat niet of nauwelijks mogelijk is. De media-instelling voldoet dan niet aan de bewaarplicht en loopt het risico dat een sanctieprocedure voor het niet nakomen van de bewaarplicht wordt gestart. Met de huidige digitale stand van zaken is het ook mogelijk dat bestanden een te hoge kwaliteit kunnen hebben waardoor deze door de bestandsgrootte niet meer goed met het Commissariaat zijn te delen. Daarom is naast een minimale kwaliteit ook een maximale kwaliteit (of bestandgrootte) bepaald.

Het Commissariaat verwacht dat media-instellingen de opnames digitaal bewaren. De volgende kwaliteitseisen zorgen ervoor dat de kwaliteit van de opnames in het toezicht bruikbaar zijn. Het formaat van de opnames moet gelijk zijn aan de oorspronkelijke uitzending. Zo moet van een stereo-uitzending ook de opname in stereo worden bewaard.

Om de kwaliteit op voldoende niveau te houden zonder dat de bestanden te groot worden, is er sprake van een minimale en een maximale norm.

Kwaliteitseisen video-opnamen:

  • Beeldverhouding: 16:9 (4:3 is alleen nog toegestaan indien dat uw oorspronkelijke uitzendformaat is)
  • Framegrootte: 1024 x 576 tot 3840 x 2160
  • Framerate: 25 tot 31 frames per seconde
  • Bitrate: 1024 kbps tot max 5,6Mbit/s
  • Videoformaat en codecs: WMV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (H.264), RealMedia, MOV, AVI
  • Audio: zie kwaliteitseisen audio-opnamen

Kwaliteitseisen audio-opnamen:

  • Samplerate: minimaal 44.1 kHz
  • Bitdiepte: 16 tot 32 bits
  • Bitrate: 128 kbps tot 1411 kbps
  • Audioformaat en codecs: MP3 (MPEG-1, layer III) WMV en Real

Bestandsvereisten

Bestanden moeten zo veel als mogelijk in bestanden van een uur worden vastgelegd telkens te beginnen op een heel klokuur (00:00, 01:00, 02:00, et cetera). De bestanden mogen niet groter zijn dan 2GB per bestand. De bestandsnamen moeten het begin van de opname uitdrukken en bestaan uit: jaartal, maand, dag, uur, minuut en seconden gevolgd door de extensie van het gebruikte filetype, bijvoorbeeld: 2021-09-23-2300.mpg.

Aanleveren van opnames

Het aanleveren van beeld- en geluidsmateriaal is toegestaan via USB memory stick en portable harddisk met minimaal USB 2 aansluiting. In overleg met het Commissariaat zijn ander manieren van aanleveren bespreekbaar.

Controleren van opnames

Het Commissariaat constateert soms dat opnames niet compleet zijn of van een dermate slechte kwaliteit dat (volledige) controle niet kan plaats vinden. Media-instellingen moeten vóór het verzenden controleren of de opnamekwaliteit van alle opnames voldoet aan de door het Commissariaat gestelde eisen. De media-instelling wordt met klem aanbevolen periodieke kwaliteitscontroles uit te voeren zodat – indien nodig – tijdig aanpassingen aan de opnamekwaliteit kunnen worden gedaan. Dit kan sancties voor het niet nakomen van de bewaarplicht voorkomen.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.