Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

Het Commissariaat voor de Media is verantwoordelijk voor het financiële toezicht op de landelijke, regionale en lokale publieke omroepen.

Het financiële toezicht op de publieke omroepen richt zich op:

 • de rechtmatigheid van de besteding van publieke omroepmiddelen
 • de non-commercialiteit van publieke omroepinstellingen
 • de transparantie van de financiële verantwoording van de publieke omroepinstellingen.

Het financiële toezicht gebeurt achteraf, onder meer aan de hand van de jaarrekeningen die de omroepen jaarlijks bij het Commissariaat voor de Media moeten aanleveren.

Landelijke publieke media-instellingen

Regionale publieke media-instellingen

Lokale publieke media-instellingen

 • Controleverklaring lokale publieke media-instellingen vanaf 2011
  Modeltekst controleverklaringen voor de financiële verantwoording vanaf 2011, ter vervanging van de modelteksten zoals opgenomen in het Handboek Financiële Verantwoording Publieke Lokale media-instellingen 2009.
 • Handboek financiële verantwoording publieke lokale media-instellingen 2009
  Bij het opstellen van de financiële verantwoording dient het Handboek Financiële Verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen 2009 te worden gehanteerd. Hierbij dienen alle in het handboek opgenomen bepalingen te worden opgevolgd en modellen te worden gehanteerd. Aanvullend dienen de bepalingen in de beleidsregels en overige voorschriften van het Commissariaat te worden opgevolgd.
 • Financiële invulmodellen
  Naast een financieel jaarverslag dient de lokale media-instelling jaarlijks vóór 1 juni zogenoemde additionele informatie aan het Commissariaat te verstrekken waarbij gebruik gemaakt wordt van de verplichte voorgeschreven modellen.
Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.