Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

Om commerciële beïnvloeding te beperken en daarmee de kijker te beschermen, ziet het Commissariaat voor de Media erop toe dat publieke omroepen en commerciële zenders zich houden aan de regels over reclamezendtijd.

Deze regels staan in de Mediawet 2008. Per 1 november 2020 is de Mediawet 2008 gewijzigd vanwege de implementatie van de herziene Europese Richtlijn audiovisuele mediadiensten 2018. Hierdoor zijn de regels over reclamezendtijd ook gewijzigd.

Per 1 november 2020 mag er maximaal 20 procent reclame worden uitgezonden tussen 06:00 en 18:00 uur (in totaal 2 uur en 24 minuten, vrij te verdelen), en maximaal 20 procent tussen 18:00 en 00:00 uur (in totaal 1 uur en 12 minuten, vrij te verdelen).

Bij overschrijding hiervan kan het Commissariaat voor de Media overgaan tot handhaving.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.