Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

Jaarlijks wijst het Commissariaat voor de Media zendtijd toe aan politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de Eerste en Tweede Kamer.

De bewindspersoon van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaalt hoeveel zendtijd beschikbaar is.

Rol Commissariaat voor de Media

Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de naleving van de Mediawet. Met zijn werk beschermt het Commissariaat de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van het media-aanbod. Tegelijk ondersteunt het daarmee de informatievrijheid.

Ook de zendtijd van politieke partijen valt onder dit toezicht. Het Commissariaat zorgt voor een evenwichtige en gelijkwaardige verdeling van deze zendtijd. Hiervoor wordt een onafhankelijk notaris ingeschakeld, die de loting verricht waarmee de zendtijd wordt ingedeeld. Hiervan wordt een proces verbaal opgesteld.

Het Commissariaat en de NPO hebben geen invloed op de plaatsing van de politieke partijen in het schema. De indeling ontvangen de politieke partijen van het Commissariaat.

Rol NPO

Binnen de schema’s voor de algemene televisie- en radioprogrammakanalen stelt de NPO tijdsblokken voor de zendtijd voor politieke partijen beschikbaar. Daarnaast zorgt de NPO voor de technische begeleiding rondom de uitzending. Denk hierbij aan het verzorgen van ondertiteling voor doven en slechthorenden.

Reguliere zendtijd

Politieke partijen die bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de Tweede of Eerste Kamer een of meer zetels hebben verworven, krijgen jaarlijks zendtijd toegekend. Tijdens die zendtijd kunnen zij hun reguliere spots uitzenden.

Verkiezingszendtijd

Politieke partijen die in minimaal negentien van de twintig kieskringen deelnemen aan de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en die in Nederland aan de verkiezing van de leden van het Europese Parlement deelnemen, krijgen voorafgaand aan die verkiezingen verkiezingszendtijd toegekend.

De indeling van de verkiezingszendtijd verloopt anders dan de indeling van reguliere zendtijd. Dit is gedaan, omdat de indeling van verkiezingszendtijd binnen een korter tijdsbestek tot stand moet komen. Ook legt het meer druk op de uitzendschema’s en kent het een ander tijdspad.

In de Praktijkhandreiking Toekennen zendtijd politieke partijen staat de procedure van de indeling van zowel reguliere zendtijd als verkiezingszendtijd.

Opschorting reguliere zendtijd

In twee gevallen wordt de reguliere zendtijd opgeschort:

  1. De verkiezingszendtijd schort de reguliere zendtijd op. De reguliere zendtijd wordt opgeschort gedurende de week waarin de verkiezingszendtijd aanvangt tot en met de dag van de verkiezingen.
  2. De reguliere zendtijd wordt eveneens opgeschort op de dag dat de Kiesraad de definitieve uitslag van de verkiezingen bekendmaakt en de eerste zes dagen daarna. Gedurende deze dagen wordt, indien nodig, een nieuw uitzendschema voor de rest van het kalenderjaar opgesteld. Tevens krijgen politieke partijen, die nog niet eerder waren vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, zo de tijd spots te maken voor reguliere uitzendingen van politieke partijen.
Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.