Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

Een evenementenzender is een tijdelijke radiozender voor een bijzonder doel, bijvoorbeeld een festival, sporttoernooi of feestweek.

De evenementenzender is via de FM-band in een beperkt gebied en gedurende een beperkte periode actief.

Voor zo'n evenementenzender heb je toestemming van het Commissariaat voor de Media nodig. Deze toestemming kun je aanvragen, zodat je gedurende een bepaalde periode een radioprogramma mag uitzenden.

Toestemming vragen

In principe kan iedere natuurlijke of rechtspersoon toestemming krijgen voor het verzorgen van een evenementenzender, mits deze:

  • onder de bevoegdheid van Nederland valt;
  • meerderjarig is.

Om een evenementenzender te kunnen aanvragen, zijn er een aantal randvoorwaarden. Deze zijn:

  • Er moet sprake zijn van een fysiek evenement;
  • Het evenement mag niet de evenementenzender zelf zijn (het evenement moet kunnen plaatsvinden als de toestemming voor een evenementenzender wordt geweigerd);
  • De evenementenzender moet bestemd zijn voor het publiek dat bij het evenement aanwezig is;
  • Het bereik van het programma-aanbod is beperkt tot de locatie van het evenement;
  • Ook de duur van een toestemming is beperkt tot de duur van het evenement;
  • Er wordt geen toestemming verleend voor een vergunning voor- en nabeschouwingen op het evenement;
  • De aanvraag is vier weken voor het evenement ingediend.

U kunt deze toestemming aanvragen via ons digitale formulier. Vervolgens krijgt u de mogelijkheid om via ons E-loket de voortgang van uw procedure te volgen.

Na ontvangst van de aanvraag toetsen we of het daadwerkelijk gaat om een radioprogramma voor een bijzonder doel. Aan het verkrijgen van toestemming voor een evenementenzender zijn geen kosten verbonden.

Toestemming gekregen?

Met deze toestemming kun je vervolgens voor de duur van het evenement frequentieruimte aanvragen bij het Agentschap Telecom.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.