Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op naleving van de Mediawet.

Dat toezicht houden we dus ook op video-uploaders die nu net als de traditionele media onder de Mediawet vallen.

In eerste instantie richten we ons actieve toezicht op een beperkte groep video-uploaders. Deze groep bestaat uit actieve video-uploaders met de grootste potentiële impact en waar het risico op schade het grootst is.

Video-uploaders die voldoen aan de volgende criteria zijn verplicht zich te registreren bij het Commissariaat voor de Media:

  • actief op YouTube, Instagram of TikTok;
  • met 500.000 of meer volgers/abonnees;
  • plaatsen regelmatig video’s (in de afgelopen 12 maanden minimaal 24 video’s);
  • verdienen aan de video’s (in geld of gratis producten of diensten);
  • als ondernemer geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Bovenstaande criteria zijn inclusief toelichting opgenomen in de Beleidsregel kwalificatie CMOA’s 2022.

Het Commissariaat voor de Media houdt zowel toezicht op de registratie als op naleving van de regels op grond van de Mediawet. Proactief en op basis van klachten en signalen.

Registratieplicht en -kosten

In de Mediawet staat dat media-instellingen die onder toezicht van het Commissariaat voor de Media vallen een jaarlijkse financiële bijdrage verschuldigd zijn. De hoogte van de toezichtskosten wordt vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de Mediaregeling 2018.

Voor 2022 bedragen de kosten voor video-uploaders € 226,86. Jaarlijks worden de bedragen bijgesteld met de consumentenprijsindex die het Centraal Planbureau voor dat jaar beraamt.

Check of je je verplicht moet registreren

Door de registratiecheck te doen, kun je eenvoudig nagaan of je onder actief toezicht van het Commissariaat valt of niet.

Weten wat te doen als je onder actief toezicht valt?
Ga verder naar: Onder toezicht wat nu?
Weten wat te doen als je niet onder toezicht valt?
Ga verder naar: Niet onder toezicht, wat nu?

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.