Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

Voor radiostations die uitsluitend via het open internet worden uitgezonden, geldt sinds 1 juli 2021 een aanmeldplicht.

Dit staat beschreven in artikel 3.1 lid 2 van de Mediawet.

Dit betekent dat voor het verzorgen van deze radio-omroepdiensten sinds 1 juli 2021 een aanmelding van de dienst volstaat.

Let op!
Als het gaat om een radio-omroepdienst die zowel via het open internet als via andere transmissiemiddelen, zoals bijvoorbeeld kabel, omroepzender of satelliet, wordt uitgezonden, is er een toestemming van het Commissariaat voor de Media vereist. Ga hiervoor naar de webpagina Toestemming commerciële omroep aanvragen.

Wie mag een webradiokanaal verzorgen?

In principe mag iedere natuurlijke of rechtspersoon een commercieel webradiokanaal verzorgen, mits deze:

 • onder de bevoegdheid van Nederland valt;
 • meerderjarig is;
 • geen landelijke, regionale of lokale publieke media-instelling is.

Wijze van aanmelding

De aanmelding van radio-omroepdiensten die uitsluitend via het open internet worden uitgezonden, kan worden ingediend via e-mailadres cvdm@cvdm.nl) of per post naar Commissariaat voor de Media, t.a.v. practice Markttoegang, Postbus 1426, 1217 AH Hilversum.

Vermeld bij aanmelding door een bedrijf de volgende gegevens:

 • Naam van het rechtspersoon;
 • Nummer van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (het KvK-nummer).

Vermeld bij aanmelding door een particulier de volgende gegevens:

 • Naam van de aanmelder;
 • Geboortedatum en -plaats.

Vermeld bij aanmelding door een bedrijf als door een particulier de volgende gegevens:

 • Naam radio-omroepdienst;
 • Internetadres van de radio-omroepdienst;
 • Naam van de contactpersoon met telefoonnummer en e-mailadres;
 • Adresgegevens.

Jaarlijkse toezichtskosten

De media-instelling is jaarlijks toezichtskosten verschuldigd aan het Commissariaat. Het jaarlijks te betalen bedrag aan toezichtskosten is onder meer afhankelijk van de soort dienst, het technisch (potentieel) bereik, en het aantal uitzenduren. Volgens de huidige toezichtskostenregeling is de media-instelling die een webradiokanaal verzorgt in 2022 € 226,86 aan toezichtskosten verschuldigd.

Meer informatie over toezichtskosten vindt u op de webpagina Toezichtskosten.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.