Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

Europese regelgeving en aanpassing van de Nederlandse Mediawet hebben invloed op de regels waaraan plaatsers van video’s op YouTube, TikTok en Instagram, zogenoemde video-uploaders, zich moeten houden.

Per 1 juli 2022 moeten video-uploaders zich registreren bij het Commissariaat voor de Media en zich houden aan de regels in de Mediawet.

Doel van de regels is meer helderheid te bieden aan de kijkers van online video’s en ze te beschermen tegen schadelijke content. Zo moeten video-uploaders duidelijk zijn over commerciële boodschappen en minderjarigen beschermen tegen schadelijke content.

De belangrijkste regels

De belangrijkste regels voor video-uploaders zijn:

Registratieplicht

Video-uploaders met meer dan 500.000 volgers vallen in veel gevallen onder het actieve toezicht van het Commissariaat voor de Media en moeten zich online registreren bij het Commissariaat. Doe de registratiecheck

Aansluiting bij de Stichting Reclame Code en melding bij het NICAM

Als je onder actief toezicht van het Commissariaat voor de Media valt en je reclame maakt in je video’s, moet je je verplicht aansluiten bij de Stichting Reclame Code. Daarnaast moet je je melden bij het NICAM. Meer hierover lees je in de toelichting op bovenstaande regels.

Ook als je niet onder actief toezicht valt, is aandacht voor deze regels van belang. Hou rekening met de belangen van het algemene publiek en met jeugdige kijkers in het bijzonder.

Andere regels

In de Mediawet zijn nog een aantal andere regels opgenomen waaraan video-uploaders zich moeten houden. Zo moet een bepaald percentage van de video's van video-uploaders bestaan uit zogeheten Europese producties, moet je beschikken over een redactiestatuut en moet je maatregelen treffen om de toegankelijkheid voor met name visueel en auditief gehandicapten te verbeteren. Tot slot is het verboden om in je video's aan te zetten tot geweld of haat en het uitlokken van een terroristisch misdrijf.

Het Commissariaat kiest ervoor om zijn toezicht op deze regels stapsgewijs in te voeren. Dat betekent dat actief toezicht wordt gehouden op bovengenoemde belangrijkste drie regels. Op de naleving van genoemde ‘andere regels’ wordt in eerste instantie geen actief toezicht gehouden door het Commissariaat. Als dit na verloop van tijd wijzigt, dan zal het Commissariaat hierover eerst communiceren. Dan wordt aan de video-uploaders ook aangegeven wat van hen wordt verwacht voor de naleving van deze andere regels.

Ga verder naar: Wees helder over reclame.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.