bg-img
stripes

Momenteel mogen er vanwege de coronacrisis in Nederland op beperkte schaal evenementen plaatsvinden. Er kunnen dus weer aanvragen worden ingediend om toestemming te krijgen voor een evenementenzender.

Een evenementenzender is een tijdelijke radiozender voor een bijzonder doel, bijvoorbeeld een festival, sporttoernooi of feestweek. Om een evenementenzender te kunnen aanvragen, zijn er een aantal randvoorwaarden. Deze zijn:

  • Er moet sprake zijn van een fysiek evenement;
  • Het evenement mag niet de evenementenzender zelf zijn (het evenement moet kunnen plaatsvinden als de toestemming voor een evenementenzender wordt geweigerd);
  • De evenementenzender moet bestemd zijn voor het publiek dat bij het evenement aanwezig is;
  • Het bereik van het programma-aanbod is beperkt tot de locatie van het evenement;
  • Ook de duur van een toestemming is beperkt tot de duur van het evenement;
  • Er wordt geen toestemming verleend voor een vergunning voor- en nabeschouwingen op het evenement;
  • De aanvraag is vier weken voor het evenement ingediend.

Indien een partij aan alle randvoorwaarden voldoet, kan deze partij bij het Commissariaat een toestemming voor een evenementenzender aanvragen. Dat kan door het formulier Aanvraag toestemming evenementenzender in te vullen en te mailen naar evenementen@cvdm.nl. Doe dit uiterlijk vier weken voor het evenement.

Na ontvangst van het formulier beoordeelt het Commissariaat of de toestemming kan worden afgegeven. Aan het verkrijgen van toestemming voor een evenementenzender zijn geen kosten verbonden.

Vragen kunnen worden gesteld via evenementen@cvdm.nl of via 035 773 77 00. Wij nemen dan de aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling. Vanwege de grote toestroom van aanvragen kan dit iets langer duren dan gebruikelijk. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Meer informatie over evenementenzender staat op onze webpagina Toestemming evenementenzender aanvragen.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.