bg-img
stripes

Aan Revolt Netherlands BV wordt voor het programmakanaal REVOLT tijdelijk gedeeltelijke-ontheffing verleend van het wettelijk verplichte percentage Nederlands- of Friestalige producties. 10 procent voor de jaren 2019 en 2020, 15 procent voor het jaar 2021 en 25 procent voor het jaar 2022.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.