bg-img
stripes

Als mensen zelf kunnen kiezen wanneer en wat ze kijken uit een selectie van media-aanbod spreken we van een commerciële mediadienst op aanvraag.

Een commerciële mediadienst op aanvraag moet binnen twee weken na aanvang zijn aangemeld bij het Commissariaat voor de Media.

Regels en verplichtingen

Commerciële mediadiensten op aanvraag moeten zich houden aan de Mediawet. Een overzicht van alle verplichtingen waar een commerciële mediadienst op aanvraag aan moet voldoen, is te vinden op het volgende infosheet.

Bevorderen Europese producties

Commerciële mediadiensten op aanvraag moeten de productie en distributie van Europese producties bevorderen. Daarom moet het videoaanbod voor minstens 30 procent uit Europese producties bestaan. Deze producties moeten ook onder de aandacht van het publiek worden gebracht.

Deze verplichting geldt niet als de mediadienst een lage omzet of een klein publiek heeft. Ook kan het Commissariaat voor de Media voor deze verplichting ontheffing verlenen wanneer de verplichting gezien de aard of het onderwerp van de mediadienst, onuitvoerbaar of ongerechtvaardigd zou zijn.

Over het aandeel Europese producties moet aan het Commissariaat voor de Media worden gerapporteerd. Hiervoor moet het Rapportageformulier Europese producties commerciële mediadiensten op aanvraag worden gebruikt. Ook moet worden gerapporteerd op welke manier de commerciële mediadienst op aanvraag de Europese producties onder de aandacht van het publiek heeft gebracht.

Het rapporteren van de programmaquota kan via het volgende rapportageschema:

Toezichtskosten

Media-instellingen die commerciële mediadiensten op aanvraag verzorgen, zijn jaarlijks voor elke mediadienst een bedrag van € 200 (plus indexering) aan toezichtskosten verschuldigd. De hoogte van het bedrag is vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Commerciële mediadiensten op aanvraag ontvangen na afloop van elk kalenderjaar een factuur van het Commissariaat voor de Media.

Steekproefdagen 2021

De volgende dagen aangewezen als steekproefdagen, zoals bedoeld in artikel 19, vijfde lid, van de Beleidsregels:

  • maandag 8 maart 2021
  • maandag 7 juni 2021 
  • maandag 20 september 2021 
  • maandag 1 november 2021
Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.