bg-img
stripes

Als mensen zelf kunnen kiezen wanneer en wat ze kijken uit een selectie van media-aanbod spreken we van een commerciële mediadienst op aanvraag (cmoa).

Dit media-aanbod bestaat uit bewegend beeld (films of video’s) of geluidsfragmenten. Een cmoa moet binnen twee weken na aanvang zijn aangemeld bij het Commissariaat. Jaarlijks betaalt de cmoa toezichtskosten.

Europese producties

Voor aanbieders van commerciële mediadiensten op aanvraag geldt een inspanningsverplichting om de vervaardiging van en toegang tot Europese producties te bevorderen. Hierover moet periodiek worden gerapporteerd. Hierbij dient het Rapportageformulier Europese producties commerciële mediadiensten op aanvraag te worden gebruikt.

Toezichtskosten

Media-instellingen die commerciële mediadiensten op aanvraag verzorgen, zijn jaarlijks voor elke mediadienst een bedrag van € 200 (plus indexering) aan toezichtskosten aan het Commissariaat voor de Media verschuldigd. De hoogte van het bedrag is vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Media-instellingen die in het register zijn opgenomen, ontvangen na afloop van elk kalenderjaar een factuur van het Commissariaat voor de Media.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.