Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

Om als commerciële omroep uit te mogen zenden, is vooraf toestemming van het Commissariaat voor de Media nodig.

Met deze toestemming kan vervolgens frequentieruimte worden aangevraagd bij het Agentschap Telecom (AT). Met deze toestemming kan ook een overeenkomst worden gesloten met een kabelexploitant. Voor de toestemming moet jaarlijks toezichtskosten aan het Commissariaat voor de Media worden betaald.

Toestemming aanvragen

Ieder (meerderjarige) natuurlijke of rechtspersoon kan toestemming krijgen voor het verzorgen van een commerciële omroep, mits deze:

  • onder de bevoegdheid van Nederland valt;
  • geen landelijke, regionale of lokale publieke media-instelling is.

Voor het indienen van een aanvraag kunt u gebruik maken van ons digitale formulier. Vervolgens krijgt u de mogelijkheid om via ons E-loket de voortgang van uw procedure te volgen.

Een aanvraag kan daarnaast per post worden ingediend. De aanvraag moet ondertekend zijn.

In de brochure Commerciële omroepdiensten staat informatie over:

  • welke gegevens het Commissariaat voor de Media nodig heeft;
  • aan welke regels op het gebied van reclame, sponsoring en quotabepalingen de commerciële omroep moet voldoen;
  • wat de hoogte van de toezichtskosten zijn die jaarlijks aan het Commissariaat voor de Media moeten worden betaald.

Quotabepalingen

Commerciële omroepdiensten moeten bij het samenstellen van hun media-aanbod voldoen aan een aantal quotabepalingen.

Overeenkomst met kabelexploitant

De toestemming voor het beginnen van een commerciële omroep houdt niet in dat het kanaal ook automatisch via de kabel of via een omroepzender (waaronder satelliet) kan worden verspreid. Om via de kabel te kunnen uitzenden moet de commerciële omroep een overeenkomst met de kabelexploitant sluiten. Voor een commerciële radio-omroep via een etherfrequentie heeft de omroep een vergunning nodig op grond van de Telecommunicatiewet.

Meer informatie hierover via de website van het Agentschap Telecom.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.