Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

In ons jaarverslag geven wij inzicht in onze activiteiten en behaalde resultaten, inclusief de jaarrekening.

Algemene Mediareserve

Het Commissariaat voor de Media beheert de Algemene Mediareserve (AMr). Jaarlijks stelt het Commissariaat een financiële verantwoording van dit beheer op.

Evaluatie Commissariaat voor de Media

Elke vijf jaar vindt op grond van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen een beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het Commissariaat voor de Media plaats.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft aan DSP-groep opdracht verleend voor de evaluatie van het Commissariaat voor de Media in de periode 2007-2011. De uitkomsten van de evaluatie staan hieronder:

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.