Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

Het Commissariaat voor de Media staat onder leiding van een college van commissarissen (college).

De voorzitter is samen met twee parttime commissarissen, met relevante juridische respectievelijk financiële expertise, verantwoordelijk voor de formele (bestuursrechtelijke) besluitvorming. Het college als geheel geeft richting, bepaalt de te behalen resultaten, geeft de beleidskaders mee en borgt de productie en de kwaliteit van het werk van het Commissariaat voor de Media. Het college wordt benoemd door de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en geleid door de collegevoorzitter.

De collegevoorzitter is eindverantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie. De directeur Bestuurs- en organisatiezaken is belast met de uitvoering van de aansturing van de organisatie, waaronder de aanpak, werkwijze en de inzet van mensen en middelen om het resultaat binnen de afgesproken kaders te behalen.

Het Commissariaat voor de Media werkt vanuit de practices Markttoegang, Toezicht, Handhaving en Bezwaar, Onderzoek en Beleidsadvies en Contact en Voorlichting (in oprichting). De practices dragen zorg voor de goede uitvoering van hun taken en opdrachten, waaronder het voorbereiden van besluiten voor en het adviseren van het college.

Collegevoorzitter

Amma Asante

Amma Asante is sinds 15 september 2022 collegevoorzitter van het Commissariaat voor de Media.

Zij is een ervaren professional met ruime inhoudelijke kennis van het sociaal domein en heeft ervaring in uiteenlopende rollen, waaronder voorzitter, manager, politicus, bestuurder en toezichthouder. Zij beschikt over ruime politieke en bestuurlijke ervaring.

Amma Asante Amma Asante

Naast haar rol als voorzitter van het Commissariaat is zij lid van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding en lid van de Raad van Toezicht van Het ABC Amsterdam, een Advies- en Begeleidingscentrum voor het Onderwijs.   
 

Commissarissen

Steven Flipse

Steven Flipse is sinds 1 maart 2021 commissaris bij het Commissariaat voor de Media.

Hij begon zijn carrière bij Tata Steel en Getronics, waarna hij twintig jaar als CFO/COO bij Sanoma werkzaam was.

Portretfoto van Steven Flipse Steven Flipse

Steven heeft naast zijn kennis en ervaring op het financiële vakgebied en in de mediawereld een ruime ervaring als directeur en bestuurder. Hij is ook aandeelhouder bij uitgever De Jonge Lezer (een uitgever van jeugd magazines) en Kompas Publishing.

Peter Eijsvoogel

Peter Eijsvoogel is sinds 1 maart 2021 commissaris bij het Commissariaat voor de Media.

Hij heeft de afgelopen decennia zijn sporen verdiend als onder andere advocaat en managing partner bij het internationale advocatenkantoor Allen & Overy.

Portretfoto van Peter Eijsvoogel Peter Eijsvoogel

Peter heeft naast zijn uitgebreide kennis op het juridische vakgebied ruime ervaring met toezicht. Hij blijft daarnaast ook actief als advocaat en raadsheer–plaatsvervanger in het Gerechtshof in ’s-Hertogenbosch.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.