bg-img
stripes

Het Commissariaat voor de Media staat onder leiding van een college van commissarissen, benoemd door de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.

Het college telt drie leden. Op basis van de Mediawet is sprake van collegiaal bestuur. Dit betekent dat het college van commissarissen verantwoordelijkheid draagt voor alle besluiten, ongeacht op welke portefeuille deze betrekking hebben.

Interim-voorzitter

Renate Litjens

Renate Litjens is sinds 15 november 2019 interim-voorzitter van het Commissariaat voor de Media. Zij is vooralsnog benoemd voor de periode van een jaar.

Renate Litjens heeft ruime bestuurlijke ervaring, opgedaan in verschillende (interim) bestuurlijke en toezichthoudende rollen.

Renate Litjens Renate Litjens

Zo heeft zij ruim veertien jaar bij Boer & Croon Executive Management gewerkt. Naast haar nieuwe functie bij het Commissariaat voor de Media is zij onder andere ook lid Raad van Commissarissen LTP, voorzitter Raad van Toezicht ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland, en voorzitter Raad van Toezicht Tassenmuseum Hendrikje. Ook is Renate onder andere voorzitter van het college van bestuur van ArtEZ en directeur van de Filmacademie geweest.

Commissaris

Jan Buné

Jan Buné CBM is sinds 1 september 2013 lid van het Commissariaat voor de Media.

Jan Buné bezit ruime ervaring als openbaar accountant en adviseur bij vooraanstaande organisaties in de sectoren Technologie, Media, Telecommunicatie, en Internet. Tot 31 mei 2013 was hij senior audit partner bij Deloitte Accountants.

Jan Buné Jan Buné

Naast zijn rol bij het Commissariaat voor de Media vervult hij een aantal commissariaten. Hij is voorzitter van de Audit Commissie van Mail.ru Group Limited, voorzitter van de Audit Commissie van Citco Bank Nederland NV, voorzitter van de Audit Commissie van De Vries en Verburg Holding BV, en voorzitter van de Financiële Commissie van St. Natura Artis Magistra. Ook is hij onafhankelijk voorzitter van de Risk Advisory Committee van PayU Internet Payments.

Jan Buné is opgenomen in het register van Certified Board Members (CBM).

Commissaris

Momenteel is er geen derde commissaris. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de benoeming van een nieuw lid.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.