Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

Heb je na het lezen van de informatie over de regels voor video-uploaders nog aanvullende vragen?

Mail dan naar uploader@cvdm.nl.

Ook kun je ons op werkdagen tussen 11:00 en 12:00 uur tijdens ons telefonische spreekuur voor video-uploaders bereiken op telefoonnummer 035 773 77 00. Tijdens het spreekuur is een medewerker beschikbaar om vragen te beantwoorden.

Links naar gerelateerde informatie

Mediawet

De Mediawet bevat regels die gelden voor media-instellingen. Door wijziging van de Mediawet nu ook van toepassing op video-uploaders.

Gerelateerde Beleidsregels

Ter verduidelijking van een aantal artikelen in de Mediawet, heeft het Commissariaat beleidsregels vastgesteld. Voor de video-uploaders zijn de volgende beleidsregels van belang:

Stichting Reclame Code

De Nederlandse Reclame Code van de Stichting Reclame Code schrijft voor dat altijd duidelijk moet zijn dat sprake is van reclame. Voor social media & influencer marketing is deze verplichting nader uitgewerkt in de Reclamecode Social Media.

NICAM

Het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (Het NICAM) is een organisatie van de Nederlandse audiovisuele branches met medewerking van de overheid en zorgt ervoor dat audiovisuele content wordt voorzien van leeftijdsadviezen en inhoudsinformatie zodat kinderen niet geconfronteerd hoeven te worden met beelden die schadelijk voor ze kunnen zijn.

Influencerregels.com

Op de website influencerregels.com vind je alle regels voor influencers, zoals omschreven in de Mediawet, consumentenwetgeving en de Nederlandse Reclame Code (inclusief de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing). Deze website is geïnitieerd door DDMA, branchevereniging voor datagedreven marketing, service en sales.

Autoriteit Commerciële Markt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren en beschermt consumentenbelangen. Op de website van de ACM staat meer informatie over regels waaraan bedrijven zich moeten houden.

Autoriteit Financiële Markten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten. Op haar website wijst AFM ‘finfluencers’ op regels bij online posts over beleggen.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.