Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

Minderjarigen moeten op grond van de Mediawet beschermd worden tegen schadelijke content.

Van kinderen kan niet verwacht worden dat zij de media op dezelfde manier kunnen gebruiken als volwassenen dat doen. Kinderen zijn niet altijd in staat de aangeboden informatie te begrijpen en op waarde te schatten. De verschuiving naar online, het snel groeiende aanbod en de eenvoudige toegankelijkheid, maken het des te belangrijker kinderen ook online te beschermen.

Aansluiting bij het NICAM

In Nederland wordt de bescherming van minderjarigen geregeld via Het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (het NICAM). Dat is de organisatie die door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hiervoor is erkend. Als je voldoet aan de criteria van de Beleidsregel kwalificatie commerciële media-instellingen op aanvraag 2022 (hierna: Beleidsregel kwalificatie CMOA’s 2022) voldoet, moet je je ook melden bij het NICAM. Op basis van de door jou verstrekte gegevens bekijkt het NICAM of je al dan niet verplicht bent om je aan te sluiten.

Meer informatie over HET NICAM en hoe je je kunt aanmelden is te vinden op www.nicam.nl/uploader.

Ga verder naar: Maak kenbaar wie je bent.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.